AGO-patiëntenregister en natuurlijke historieonderzoek opzetten

AGO1/2 Natural History Study by Prof. Lessel

Wat is een natuurhistorisch onderzoek?

Het doel van een Natural History Study (NHS) is om het verloop van de ziekte beter te begrijpen:

Waarom is dat belangrijk?

Met dit onderzoek kunnen we

Het laatste punt is cruciaal voor zeldzame ziekten met kleine patiëntenpopulaties. Het betekent dat iedereen in het onderzoek de behandeling kan krijgen en niemand een placebo - terwijl je toch kunt meten of het medicijn werkt!!!

Doe mee aan de studie

Dit is het belangrijkste wat je vandaag kunt doen om je kind te helpen.

Een hoge mate van patiëntenparticipatie is essentieel om een representatief beeld te krijgen. Elke patiëntervaring telt.

De AGO1/2 NHS wordt geleid en gesponsord door Prof. Lessel van het Universitair Ziekenhuis Salzburg. Als je wilt deelnemen, stuur dan een e-mail naar Dr. Olena Ielesicheva.

Doe mee aan de studie

De vragenlijst is momenteel beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Gebruik bijvoorbeeld deepl.com om de vragenlijst in andere talen te vertalen en neem in geval van twijfel contact op met Dr. Ielesicheva.

In de war? Extra vragen?

Neem dan contact op met Dr. Ielesicheva of met ons!